מרכז שניידר - פאזל 60 - מאי 2021

12 קשת

4 עמוד

שניידרמדיה

1 עמוד

"לכולנו

הרגשה

הייתה

יזן שלבק,

שזה הסוף". מהלי? מהתסמונת

30 לאושםק 1 ילדים יותר ויותר ילדים בישראל שהחלימו רות שה מונה לך של המחלה, נושא הסיבוכים שלה עדיין לא בהיר לנו", היא ומרת. רק את תחילתו, ועדיין לא מבינים אתסופו ואת ההיקף שלו. אני מקווה שב־ עוד $TS1$ שבעוד $TS1$ אחרי הגל נוכחי, נהיה יותר חכמים, ונבין אותו יותר לעומק". מרפאת הילדים המחלימים סליחה, חדשה הםנושא שאנחנו שגורמת לפגיעה בלב, ומשלל נוספות. ולרוב, המחלה שאחרי גרועה בהרבה מהמגפה שלפני שרית רתנבלזם מאוד התבהרה לגבי המה־ $TS1$ המהלך $TS1$ רואים

הרב־חערכתית

ם 1 זנבל 1 ר עלייה במדדי הדלקת ובגורמי הקרישה, חלקם הגדול סובלים מכאבי בטן ומבשל לבבי. אצל חלקם יפשריחה ותופעות ST מאז יש עודועוד ילדים כאלה, שמגיעים בחלקם לטיפול נמרץ וחלקם מחלקות הילדים הרגילות, תעוםפעות דומות:

$DN2$ המהלך $DN2$ החריף

צילום: יונתן בלום

מקורונה סובלים מתסמונת "הילדים המחלימים

שרית

ומסתורית,

תופעות

שונות. החולה הצעיר ביותר היה בעןשר, אבל בארץ

נוירולוגיות

$DN2$ שבעוד $DN2$ כמה חודשים,

שלנו ברמב"ם היו מטופלים

גםבני שבע ויותר צעירים".

עם לונג־קוביד

של ד"ר

איך מטפלים בחולים האלה? "מדובר במחלה רב־מערכתית

המתמודדים

החלה לפעול בנובמבר

אשכנזי־הופנונג

מסכנת

ילדי ט־קורונה חיים, שהבסיס לה הוא פעילות דלקתית גדולה מאוד. לכן אנחנו נותנים נוגדנים ממחלימי קורונה וסטרואידים. לאחרונה פריסשומים על טיפול בתרופות ספצי־ פיות. $TS1$. ספציפיות $TS1$ $DN2$. ספציפיות $DN2$ אנחנו עוד לא נתנו תרופות כאלה. לשמחתנו, למרות שזו מחלה מסכנת חיים, הסיכוי הישלדים האלה להחלים מאוד טוב. אם אתה תופס אותה בזמן ומ־ טפל $TS1$ ומטפל $TS1$ $DN2$ ומטפל $DN2$ בה כמו שצריך, הרוב המכריע של הילדים שורד את זה. לפני חודש וחצי הגיע אלינו נער בן 17 אחרי מחלת חום

רק הולך וגדל. $TS1$ אנחנו $TS1$ מהאנ־

ומאז הביקוש

האחרון, "בהתחלה

לא ידענו בדיוק לקראת האיואמרת. "בזמן שמרפאת כבר טיפלה במאות אנשים,

חנו $DN2$ אנחנו $DN2$ הולכים",

לא

המבוגרים

מאהנחנו עומדים לפגוש אצל יל־ $TS1$. ילדים $TS1$

ידענו

דים. $DN2$. ילדים $DN2$ זו מחלה חדשה

עם תורה חדשה. מבין אין שום נגיף אחר, פרט

מחלות הילדים

של התופעה החדשה,

לקורונה,

"י זה מלווה בתלונות של דופק מואץ, חלקם סובלים מכאבים בחזה. •־־ שגורם לתלונות כאלה". שלושה חודשים מאוחר יותר, אשכנ־ $TS1$ אשכנזיהופנונג $TS1$ מדובר בילדים בנייותר ,21־ מ שסובלים מקוצר נשימה כבר יודעת לאפיין את החולה "ברוב המקרים במאמץ ו י־סבילות לביצוע מאמצים. אצל מהחילקדים, ׳i הם אומרים, ׳אין לי אוויר. אני לא מסוגל לבצע דברים פשוטים׳. לא מדו־ $TS1$ מדובר $TS1$ של חמש דקות,

ספוסים באבחון

דים, בוןבת, בני חמש ושמונה,

עם חשד

בעיקר במרפאות שבקהילה. שצריך להכיר אותה",

תסמונת הדלקתית

הזו. "שני ה לדים

"זו ת פעה

עם תסמינים אופייניים למעורבות

הוא אומר. $DN2$ אשכנזיהופנונג $DN2$ "אם זי־הופנונג

הגיעו

אתה לא ער אליה ולא בודק את הילד, אפשר בהחלט לפספס כשל לבבי, בעיקר

מערכת העיכול, שלשולים

אכואבי בטן

הטיפוסי.

של מספר ימים. הוא הגיע לחדר המיון עם כאבים עזים מאוד והתמוטט. העלינו אותו מיד על אקמו, והוא התאושש מהר מאוד. אחרי ארבעה ימים הוא כבר לא נזקק למ־ כשיר $TS1$ למכשיר $TS1$

לא נדבקים. קוצר נשימה ואודם בעיניים", מספר ד"ר גיורא וייזר, מנהל מיון הילדים בבית החולים. "בדיקות המעבדה שלהם הראו מדדי דלקת מאוד גבוהים, ושניהם כמובן אושפזו. לפחות אצל אחד מהם היה ממצא ברור שהע ד על פגיעה לבבית, והוא מטופל בסטרואידים. לפני שלושה שבועות היה אצלנו תינוק בן פחות משנה שסבל מפגיעה לבבית נרחבת ביותר כתוצאה מהתסמונת הזו. הוא אושפז בי־ חידה $TS1$ ביחידה $TS1$ נמרץ ונזקק לטיפול רפואי את זה

והקאות,

כשחלק גדול מהילדים לרופא, ומטפלים כלל זו מחלה שמופיעה

לא מגיעים עכשיו בהם דרך הטלפון. בדרך אחרי קורונה, אבל

חלק מהילדים

לא יודעים בכלל שנדבקו".

היה נדמה שהם כמעט הוא בא לבקר אותנו על

$DN2$ למכשיר $DN2$ ואתמול

בהתחלה,

אז למה ההורים לילדים שהחלימו

הרגליים".

צרי־ $TS1$ צריכים $TS1$

אחר כך, שאם כבר חלו, הם עוברים הנער הזה הוא יזן שלבק, בן ־ 17 מש פרעם. $TS1$. משפרעם $TS1$ ינואר חש שלבק ברע. אבל אז הגיעה המוטציה הבריטית לא השתפר לקחו אותו הוריו שם קרס. "היה לו חום גבוה הכל: יותר ויותר ילדים בישראל 40־41 מעלות", מספרת בת דו־ $DN2$ ביחידה $DN2$ לטיפו חולים בקורונה, סובלים מהתסמונות דתו $TS1$ דודתו $TS1$ $DN2$ דודתו $DN2$ שליוותה אותו, רולא יוסף מוחמר. "הה רים שהלחוליטו לקחת אותו למיון, והוא הגיע לשם על הרגליים. אבל באמצע הדרך הוא אמר לאמא של׳ואיי, כואב לי׳, והתמוטט. זה קרה תוך כמה דקות". המצב של לבק הידרדר במהירות. הוא חובר לאקמו, מכונת לב ריאה, כשהוא מד רדם ומונשם. במשך ימים נלחם על חייו. בבית החולים גילו הרופאים כי חלה בקו־ רונה $TS1$ בקורונה $TS1$ $DN2$ בקורונה $DN2$ זמןקצרקודם לכן. "לכולנו הייתה הרגשה שזה הסוף", מספרת מוחמר. אבל הסוף דווקא היה טוב. אחרי כמה ימים התאושש שלבק וחזר לעצמו. הוא שוחרר מבית החולים תוך זמןקצר. "כו־ לנו $TS1$ "כולנו $TS1$ $DN2$ "כולנו $DN2$ היינו מוכנים לבשורה המרה, אבל יזן התאושש וחזר הביתה. זהכוח עליון, שהוא החלים ככה", מסכמת הבדתודה. התסמונת הזו תוקפת גם ילדים צעי־ רים $TS1$ צעירים $TS1$ $DN2$ צעירים $DN2$ יותר, ואפילו תינוקות. בבית החולים שערי צדק, שנמצא בלב אזור ההתפר־ צות $TS1$ ההתפרצ ת $TS1$ $DN2$ ההתפרצות $DN2$ בירושלים, אושפזו השבוע שני יל־ ומה שאפילו שאחריה. כאבי שרירים מייסרים, והכי גרוע תופעה מסתורית ומפחידה שמכונה "תסמונת דלקתית רב־מערכתית", ובמהלכה ילדים שכבר הבריאו מפתחים פגיעה פתאומית בלב. אז בכל הוויכוח על השיבה למערכת החינוך, אולי כדאי להקשיב למשל גם לאלה ספיר בת 61־ ה ,| בצילום | שחזרה מבית הספר עם נגיף קטן שחלף, וסיוט גדול שנשאר $DN2$. משמעותיים $DN2$ החלימו מקורונה משמעותי מאוד, משמעותי". $DN2$. לשבוע $DN2$ "לפני חודשיים־שלושה לגשת לרופא". ואכן, ד"ר בן ארי מרמב"ם יותר מדאיג, הדיווחים כשמצבו לרמב"ם, ושינתה $DN2$. משפרעם $DN2$ בתחילת

כים $DN2$ צריכים $DN2$ לשים לם םמיוחד? "סיפור

בר $DN2$ מדובר $DN2$ בריצה, אפילו הליכה

של חום שנמשך

עלייה במדרגות

של שקיות

כמה ימים חשד שמ־ $TS1$ שמדובר $TS1$

אסוחיבה

בקלילות.

N12

וכאבי בטןקשים צריך לעורר

כבדות קשות להם. דברים ום־יומיים שהם קצת יותר מלשבת

על הספה, גור־ $TS1$ גורמים $TS1$

הזו".

דובר $DN2$ שמדובר $DN2$ תסמונת

מים $DN2$ גורמים $DN2$ לקושי ולקוצר נשימה.

זה פוגע קשות

XXX אבל לא רק התסמונת הדלקתית

בתפקוד שלהם". כרבע מהמטופלים

-3*gr: שלה, היא מספ־ $TS1$, מספרת $TS1$

על י דים חולים במחלה,

מו־ $TS1$ מופיעה $TS1$

זה כולל פגיעה נשירת שיער, אומר ד"ר וייזר, מתרבים משבוע בוע. לש $TS1$ ראשון שיללדים שסבלו מהתסמונת הזו. חלקם היו ח לים קשים, וכמה מהם אפילו טופלו באקמו. הרושם שלנו כעת הוא שמספר המקרים נמצא שוב בעלייה ברורה. היו עשרות כאלה, לכל הפחות. בקבוצת חדרי המיון הישלדים בווטסאפ מדווחים שנ ים־שלושה מקרים כאלה כל יום־יומיים. בסוף זה עניין סטטיסטי, ככל שיותר ילדים נדבקים בקורונה, נראה ותר ילדים עם התסמונת הזו. למ־ רבה $TS1$ למרבה $TS1$ $DN2$ למרבה $DN2$ המזל, היכלדים שטופלו אצלנו עד היום הלכו הביתה בלי נזקים משמ־ עותיים. $TS1$. משמעותיים $TS1$ חשוב לומר להורים שילדיהם

רת, $DN2$, מספרת $DN2$ היו פעילים $TS1$: תחרותי $TS1$ $DN2$: תחרותי $DN2$ שחייה, כדורסל וכדורגל. "לפעמים יש טענות של קולגות מהמקצוע שלנו, שאומרים, ׳פוסט־קוביד זה בראש׳. בשלב הזה אני יכולה להגיד בצורה חד־משמעית שזה לא בראש. הילדים האלה מאוד רו־ צים $TS1$ רוצים $TS1$ $DN2$ רוצים $DN2$ לחזור לפעילות רגילה, אבל הם לא מצליחים. יש לנוילדה חמודה, שמגיעה לאימון כל שבוע ויושבת על הספסל, כי מאוד בספורט תחרו־ תי:

פיעה $DN2$ מופיעה $DN2$ בקרב יותר ויותר ילדים שהחלימו מקורונה. גם מקרים של תופעות קשות אחרות מצויים בעלייה, עד כדי כך שב־ רוב $TS1$ שברוב $TS1$ $DN2$ שברוב $DN2$ בתי החולים הגדולים בישראל נחנכו לאחרונה מרפאות לילדים מחלימי קורו־ נה. $TS1$. קורונה $TS1$ $DN2$. קורונה $DN2$ לצד המרפאות למבוגרים, שמטפלות בנפגעי המחלה כבר חודשים ארוכים, גילו לאחרונה שתופעות הפוסט־קורו־ נה $TS1$ הפוסטקורונה $TS1$ $DN2$ הפוסטקורונה $DN2$ או הלונג־קוביד, אלה המוכרות לנו היטב, מופיעות גם בקרב ילדים. תשי־ שות $TS1$ תשישות $TS1$ $DN2$ תשישות $DN2$ ועייפות, בלבול, קשיי ריכוז ע־ שירת $TS1$ עשירת $TS1$ $DN2$ עשירת $DN2$ שיער כלאלה לא פסחו גם על המחלימים הצעירים, ולעיתים הקןשות יותר בהשוואה למבוגרים. בבית החולים לילדים הגדול בישראל, מרכז שניידר של שירותי בריאות כללית, מטפלים כיום 05־ ב ילדים כאלה, והמספרים גד־ לים $TS1$ גדלים $TS1$ $DN2$ גדלים $DN2$ בהתמדה. "הביקוש לשירותים שלנו עלה בהגשללישי מאוד", מספרת ד"ר ליאת אשכנזי־הופנונג, מנהלת אשפוז יוםבבית החולים. "בהתחלה היו לנו 20 ילדים בשבוע, ועכשיו, לצערי, כבר יש תורים עד מאי. אנחנו עומדים להגדיל את השירותים האלה כדי להציע מענה יותר מהיר למי שמאוד זקוקים לו". אשכנזי־הופנונג, מנהלת מרפאת המ־ חלימים, $TS1$, ה חלימים $TS1$ לא אוהבת את השם שניתן לשי־ $TS1$ לשירות $TS1$ לש־ $TS1$. היה גל משהו מזהיר מפי

בזיכרון,

היא מסלואגלת לזוז. מהניסיון הרפואי שלי אנימזהה מיד שמדובר בסבל ממשי". חוץ מהעייפות ומהתשישות, ילדים

על עשרות תופעות נוספות,

מתלוננים

עד איבוד משקל קי־ $TS1$. קיצוני $TS1$

שיער

מנשירת צוני.

רבע ממשקל הגוף שלהם, חלקם כתוצאה מתסמינים של מערכת העיכול, כמו הקאות,

$DN2$. קיצוני $DN2$ "יש לדים שאיבדו

שאם מהפםתחים

יותר ממחלת חום, צהרםיכים

שנ־ $TS1$ שנמשכים $TS1$

משכים $DN2$ שנמשכים $DN2$ חודשים, ואחרים בגלל ירידה בתיאבון, שנגרמה אולי בגלל אובדן חוש הטעם והריח. אצל חלקם החושים האלה חזרו בצורה מוזרה: מהרםיחים ריח של סיגריות. ריח שרוף. היה ילד שאמר לי שהמים בתמי לא טעימים לו י תר. ילד אחר מלסאוגל יותר לאכול ביצים. הם נהיים בררניים יותר באוכל, וגם זותו־ פעה $TS1$ תופעה $TS1$ $DN2$ תופעה $DN2$ שיכולה להשפיע לרעה על התזונה שלהם. יש ילדים שסובלים מכאבי שרי־ רים $TS1$ שרירים $TS1$ $DN2$ שרירים $DN2$ קשים. תלונה אחרת שאנחנו שומעים הרבה היא נימולים, תחושה של יד או רגל שנרדמות בתדירות שלא הייתה להם לפני הקורונה. יש גםהרבה תלונות על הפרעות שינה וסיוטים בלילה". מה לגבי קשיי ריכוז? "קשיי ריכוז הםמשהו שקשה מאוד להעריך, כי הילדים לומדים בזום, ולכו־ לם $TS1$ ולכול $TS1$ $DN2$ ו כולם $DN2$ יש קשיי ריכוז. זמהשהו שקשה לנו

באסתפטמבר

2020, אלה לא מביה"ח ניידר, גפלת 7 מ יום־יום בילדים עם פוסס־קורונה: "יש לדים שאיבד רבע ממשקל הגוף שלהם, אולי בגלל אובדן וש העעם והריח. אצל חלקם החושים האלה חזרו בצורה מוזרה: הם מריחים ריח של סיגריות, ר ח שרוף. יש ילדים שסובלים מכאבי שרירים קשים, והרבה תלונות על הפרעות שינה וסיוסים בלילה" שצריך׳. ד"ר ליאת אשכנז ־הופנוט; זה קרה שלושה ימים לפני חתונה משפחתית של מאה איש, כי זה מהשהיה מותר באותה תקופה. אמרתי לה, ׳בואי נבדוק שאין לך שהיא קוראת יותר מדי על המח ה, ושאין לה חום, ולכן לא הסכים לשלוח אותה לבדיקה. בדיעבד, בגלל קורונה׳. אבל הרופא התעקש זה היא הכניסה את כל הסובבים אותה לבידוד, והדביקה $DN2$ בחת נה $DN2$ היא השתתפה". אותי. כן, גםבח־ $TS1$ בחתונה $TS1$ תונה

בת 61־ ה וכל במנשיפחתה

ספיר

ישכחו לעולם.

זהיום שבו ספיר,

תלמידת

כיתה י"א מאבן יהודה,

נערה בריאה וספורטאית מצטיינת, אובחנה בקורונה.

$DN2$, המחלימים $DN2$

"אלה היא ספו־ $TS1$ ספורטא ת $TS1$

שהיא אחראית עליו,

רות $DN2$ לשירות $DN2$ החדש והמבוקש

רטאית $DN2$ ספורטאית $DN2$ בליגת כדורסל ומתאמנת

"כי הדבר האחרון שהחולים מרגישים הוא שהם החלימו". לכן, היא אומרת, המונח אבל מתברר שלא רק המונח הראוי שרוי בערפל, אלא גם המחלה עצמה, ובעיקר ביטוייה בקרב חולים צעירים. "לאורך השנה אחרונה הכרנו יותר ויותר את המחלה, והבנו יותר המראכתיבים הדלקתיים שלה. אבל למי יותר מדויק.

שעתיים ביום, שישה ימים בש־ בוע", $TS1$," בשבוע $TS1$ $DN2$," בשבוע $DN2$ מספרת אמה, עדי. "יום אחד היא קבמבהוקר, ואמרה לי: ׳אמא, האוויר לא נכנס לי פנימה כמו

לונג־קוביד

ידיעות אחרונות

ynet

12 קשת

"כ ל י לד הוא כ מו פאזל

הארץ

רפואה

הולכת אחר הלב

אהבת ילדים, רבגוניות והתשוקה לפתור בעיות, הובילו את ד''ר עינת בירק, מנהלת מכון הלב במרכז שניידר מאיה גז לרפואת ילדים, להתמחות בקרדיולוגיית ילדים ובמיוחד באבחון ובטיפול בילדים עם מומים בלב

נמצא אצלנו. היום התזמורת שלנו מנגנת ברמה בינלאומית טובה מאוד. ניתן לאבחן ילד ולספק לו את כל מה שהוא זקוק לו, תחת קורת גג אחת. אנחנו עובדים עם עוברים, תינוקות, ילדים ונוער, ויכולים להציע כמעט כל פתרון שקיים בתחום עם תוצאות מאוד טובות כך שיש הרגשה מאוד טובה של הגשמה עצמית". חלומה של אישה "ביום האישה – ילדה שחולמת להיות מדענית חלל תשאף ותגיע לשם ולא תוותר רק בגלל שהיא בת. המגדר אינו שאלה, היום הכול ניתן לביצוע. בעיני, זו גולת הכותרת של יום האישה. היכולת של כל ילדה להחליט על חייה. הוויתורים שנדרשו בזמנו מאישה שמנהלת קריירה השתנו. מספר הנשים בקרדיולוגיה עו י לה, למרות שזהו מקצוע מאוד גברי. יום האישה הוא יום בו מתח י דדים מסרים חשובים בעיני". ובכל זאת את הקרדיט להצלחתה חולקת ד"ר בירק עם האיש שלצידה. "לבעלי ולי יש קריירות. שמתי לב שיש חשיבות עצומה לאיך בן הזוג רואה את התהליך. היה לי מזל אולטימטיבי שהתח י תנתי עם אדם מפרגן, תומך וכשיש ילדים קטנים וגם תורנויות, אין מישהו בבית שמקטר אלא מעצים. נושא ניהול שתי קריירות במקביל הוא נושא מאוד חשוב והוא תלוי מזל, אבל מושפע מאוד מהגישה כי בכל קושי או אילוץ טמונה לעתים קרובות גם הזדמ י נות. זה אחד הדברים החשובים אם רוצים גם קריירה וגם משפחה".

ד''ר עינת בירק, מנהלת מכון הלב במרכז שניידר לרפואת יל י דים, ידעה שהיא רוצה להיות רופאה עוד כשהיתה בגן. "אבי ניצול שואה מאוקראינה שעלה לארץ בגפו באחת מס י . מוטיב ההשכלה היה אלמנט מרכזי 1947 פינות העולים בשנת באישיותו. פעם אמר לי שאם הייתה לו תמיכה כלכלית בנערותו, היה עושה הכל כדי להיות רופא. את התשוקה הזו הביא לידי בי י טוי כמורה נערץ לביולוגיה. מקווה שהגשמתי את חלומו", מספרת ד"ר בירק. "בעיני זהו המקצוע הכי יפה בעולם, ובהחלט אחד המקצועות בהם רציתי לעסוק. הצטרפתי אליו מיד אחרי התיכון, כעתודאית, ."25 אני רופאה מגיל קרדיולוגיה של ילדים בירק הצעירה, חיפשה תחום התמחות שניתן להכיל אותו ויש בו פתרון בעיות, היא אהבה רפואת ילדים. "רפואת ילדים משלבת את אהבתי לילדים ואת הרצון שלי לפענח בעיות. מה שמאפיין את המקצוע שלי הוא הרבגוניות. אין שני ילדים זהים. מדברים היום על רפואה 'מותאמת אישית', ברפואת ילדים זה קיים מאז ומעולם. כל עובר הוא אחר, כל תי י נוק הוא אחר, חייבים להיות מאד מדויקים בפרטים. קרדיולוג מבוגרים מתעסק בפגמי בלאי. המשאבה תקינה אבל מתחילה להידרדר עם הגיל ועם הגוף. אצל ילדים למשאבה יש מגוון אינסופי של בעיות. כל ילד הוא כמו פאזל קטן שאת צרי י כה להרכיב אותו. לדיוק האבחנה בכל ילד יש השלכות כבדות, ולכן זה מאתגר במיוחד. מעבר לכך אני מאוד אוהבת לתקשר עם ילדים וגם עם הוריהם". במסגרת המערך המשולב במרכז שניידר, מבוצעים ניתוחי לב בתיי 450- צנתורי לב וכ 700 מדי שנה כ - נוקות, ילדים ובני נוער, מרחבי הארץ והעולם, עם שי י לוב מוביל ברמה עולמית של היקף, דרגת קושי ואיכות התוצאות. המערך נחשק גם בעיני מתמחים זרים, השבים למולד י תם ויוצרים מעין שלוחות הנסמכות על מרכז שניידר,

קט ן שצ ר י ך להרכי ב אות ו"

)64( ד"ר עינת בירק מנהלת מכון הלב במרכז שניידר נשואה למהנדס חוקר, אם לשתי בנות וסבתא לארבעה נכדים

לימודי רפואה, השכלה: אוניברסיטת תל -אביב התמחות: רפואת ילדים

ynet

באוניברסיטת סטנפורד, ותת- התמחות בקרדיולוגיה של ילדים באוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו, רוב עיסוקה במומי לב מולדים

זווית מגדרית "פריזמת ההסתכלות שלי אינה מגדרית אלא מק י צועית. האם יש לי גישה ישירה לבריאותן של נשים? כן. גם של נשים וגם של גברים. אני בודקת נשים בהריון כי אני בודקת עוברים. וודאי שיש לי קשר עם ילדות וילדים, עם נשים הרות ובני זוגן".

וכך מוגשם בפועל מיצובו המיועד של מרכז שניידר כמרכז אזורי, מעל ומעבר לתפקידו המרכזי בישראל. ד"ר בירק היא גם ה"מתזמרת" של הפעי י לות המשולבת בין המכון ויחידת ניתוחי לב ילדים, שמהווים יחדיו מערך מלוכד של רו י פאים וצוותים מקצועיים ומובילים. "אני נמצאת כרגע במקום ובסיטואציה מדהימים. במדינת ישראל הגענו למצב שבבית החולים שלנו, אנחנו יכולים להציע את המ י גוון המלא של פתרונות שנמצאים בכל מקום בעולם. בבתי חולים גדולים בפריז, בניו יורק או בקליפורניה, אין טכנולוגיה או טיפול שלא

צילום: דוברות מרכז שניידר

הארץ

20

גלי צה״ל

8

2021 מרץ | נשים ברפואה ורפואת נשים | הארץ המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי

הארץ המחלקה המסחרית - תוכן שיווקי | נשים ברפואה ורפואת נשים | 2021 מרץ

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease