מדבריא -מגזין יוספטל ומרחב אילת, גיליון 2

2 גיליון מספר 2021 מרץ

בית חולים וקהילה

יחד במרחב אחד!

לנצח את הקורונה, לחזור לשגרה, להמשיך בתנופת הפיתוח ביוספטל ובמרחב אילת: טובה! 2021 כולנו מחזיקים אצבעות ל- זה בידיים שלנו

Made with FlippingBook Publishing Software